Církev bratrská
v Ústí nad Orlicí

Stanice sboru Církve bratrské v České Třebové


Nedělní bohoslužby

Každou 2. a 4. neděli v měsíci od 10 hod. se scházíme k bohoslužbě v modlitebně CČSH,  Sychrova 104, Ústí nad Orlicí (mapa). Datum konání bohoslužby je přehledně vidět v kalendáři. Bohoslužba trvá přibližně hodinu a patnáct minut.